Realizacje

Kierowanie pracami branży instalacyjnej podczas II etapu rozbudowy i przebudowa budynku kapsułek żelowych GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu.

Nadzór technologiczny dla prac montażowych instalacji odprowadzenia spalin z agregatów prądotwórczych na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych dla rozbudowy budynku kapsułek żelowych na terenie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu.

Przegląd techniczny obiektów budowlanych na terenie Specjalistycznego Szpitala w Pile.

Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi systemu grzewczego na terenie Specjalistycznego Szpitala w Pile

Kierownik budowy modernizacji bloku operacyjnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji technologicznej kotła Condorboiler HS0701-00 na terenie Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Kierownik robót w zakresie systemu odprowadzenia spalin z dwóch kotłów, kominy o średnicy wewnętrznej DN1100, o wysokości 12,5 m npt, mocowane wewnątrz stalowych konstrukcji kratowych na terenie kotłowni TBR Bridgestone Stargard Sp. z o.o., Stargard Szczeciński.

Kierownik robót sanitarnych dla termomodernizacji na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz kierownik robót sanitarnych kotłowni parowej o wydajności 60 t/h 10 bar na terenie BIOAGRA S.A. - Zakład Produkcji Etanolu Goświnowice.

Kierownik robót oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej technologicznej dla rozbudowy kotłowni o kocioł parowy o wydajności pary 10 t/h i ciśnieniu pracy 10 bar wraz z modernizacją sieci zakładowej na terenie CPP Toruń Pacific Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie instalacji spalinowej dwuściennej DN800 wysokości 27,5 m npt wraz z modernizacją dwóch istniejących kominów DN800 dla CPP Toruń Pacific Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie instalacji spalinowej o wysokości 25 m npt i średnicy wewnętrznej DN1200 mm mocowanej na fundamencie, wewnątrz konstrukcji rurowej o średnicy 1420 mm, izolacja termiczna wełną mineralną o grubości 100 mm dla Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka Komandytowa, Karlino.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz kierownik budowy kotłowni parowej o wydajności 28 t/h 18/20 bar dla Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka Komandytowa, Karlino.

Projekt techniczny urządzeń bezpieczeństwa - stałe myjki do oczu i prysznice bezpieczeństwa dla GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznań.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz kierownik robót sanitarnych sieci grzewczych wraz z modernizacją węzłów cieplnych na terenie Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka Komandytowa, Karlino.

Kompleksowe wykonanie komina szczelnego stalowego, jednoprzewodowego, dwuściennego o średnicy wewnętrznej DN1200 mm i poziomie wylotu spalin +15,0 m dla Farm Frites Poland S.A., Lębork.

Kierownik robót technologicznych dla modernizacji kotłowni parowej polegającej na rozbudowie o dodatkowy kocioł parowy o wydajności 28 t/h i ciśnieniu 24/22 bar wraz z osprzętem i układem przygotowania wody dla Farm Frites Poland S.A., Lębork.

Nadzór nad robotami sanitarnymi podczas przebudowy i rozbudowy Ośrodka Sanatoryjno-Wczasowego „ARKA” w Kołobrzegu.

Intermis

ul. Śmiełowska 49
60-114 Poznań

601 210 405

61/830 65 97