Usługi

  • Kierowanie i organizacja budowy polegająca na prowadzeniu prac w charakterze kierownika budowy lub robót oraz na doradztwie technicznym.

  • Nadzór inwestorski podczas kompleksowej obsługi zadań inwestycyjnych oraz doradztwo techniczne.

  • Projektowanie kotłowni, instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz branżowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.

  • Okresowe przeglądy obiektów budowlanych przeprowadzane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (roczne i pięcioletnie).

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali, sporządzane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

  • Wykonawstwo systemów spalinowych i kominów przemysłowych wraz z przynależnymi elementami konstrukcyjno-budowlanymi.